گلزار شهدا

جزیره هرمز نماد شهامت، ایثار و شهادت در مسیر انقلاب اسلامی است و سرانه شهدای آن از برترین نقاط شهری در کشور و افتخاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، به اعتباری این جزیره نگینی بر تابلوی پرافتخار 40 سال پایداری و مقاومت و الگوی کاملی از فرهنگی ایرانی – اسلامی است. در بدو ورود به شهر و ضلع شرقی میدان خلیج‌فارس گلزار شهدای هرمز قرارگرفته که مأوای عاشقان انقلاب اسلامی و محبان اهل‌بیت علیه الاسلام است.