گروه توسعه کندوره :

خیاطی در صنایع دستی هرمزگان نقش جدی و اساسی دارد . هنر خیاطی در بسیاری موارد با هنرهای دیگر مانند زری دوزی، کمه زنی، کندوره ، ودو ، گلابتون، خوس بافی و  غیره در ارتباط است چرا که کندوره زنی و یا تمام هنرهای دستی و سوزن دوزی تنها بر قامت لباس ها دیده میشود. پس از آسیب شناسی اولیه صنایع دستی زنان جزیره هرمز که آنرا غیر قابل رقابت در بازهای جهانی میکند عدم آشنایی و عدم مهارت زنان در زمینه  خیاطی می باشد. لذا در ابتدای امر  تعدادی از فعالین و علاقمندان که در زمینه خیاطی مهارت کافی و لازم را داشتند شناسایی و  شبکه مشاغل به این افراد آموزش داده شد.

 

جهت تشکیل گروه توسعه کندوره اقدامات ذیل انجام گرفت : 

  • ترسیم شبکه مشاغل توسط کارشناسان؛
  • ارزیابی بازار، شناسایی  بازار فروش محصولات صنایع دستی ؛
  • شناسایی گروه های فعال و علاقمند در حوزه ی کندوره بافی؛
  • استخراج نیازهای آموزشی زنان در حوزه ی کندوره؛
  • برگزاری کارگاه شناخت، تحلیل، تصمیم با بانوان جزیره ؛
آموزش فعالیت کار گروهی،  نحوه همکاری به منظور تامین منافع جمعی، نحوه تصمیم گیری مشارکتی، مسئولیت پذیری،  تقویت همبستگی و انسجام گروهی، پس انداز کردن،  شناخت نیازهای اولیه،  فرهنگ گردشگری و غیره در این گروه صورت گرفت .
 نام این گروه با توجه به فعالیتشان کندوره که نوعی لباس محلی است  نام گرفت.
 این گروه پس از تشکیل  شبکه مجازی  ایده پردازی و تبادل اطلاعات دارند . و قصد دارند تا آخر دی ماه صندوق پشتیبان خود را راه اندازی نمایند.