گروه توسعه سر آشپز:

  • نیاز سنجی و بررسی مشکلات گردشگران در مقصد گردشگری در حوزه غذاهای محلی و بررسی راهکارهای آن جزیره هرمز،
  • تهیه ساز و کار ساماندهی مواد غذایی در قالب تشکیل گروه های توسعه توسط کارشناسان بنیاد برکت،
  • شناسایی افراد مستعد  و توانمند در حوزه تولید صنایع و فراوری های غذایی (غذای محلی- نان محلی- شیرینی پزی- ترشی و ادویه جات) جهت تشکیل گروه توسعه– تعاونی صنایع و فراورده های غذایی،
  • شناسایی افراد مستعد و توانمند توانمند و تاثیرگذار در حوزه بازاریابی- فروش- ارتباط با گردشگر جهت فعالیت در گروه – تعاونی،
  • جلسه توجیهی طرح آسمان با اعضاء فعال رستوران داران و غرفه داران جهت تشکیل و گسترش کسب و کار و ساماندهی غذاهای محلی؛
  • آموزش فعالیت کار گروهی نحوه همکاری به منظور تامین منافع جمعی نحوه تصمیم گیری مشارکتی مسئولیت پذیری تقویت همبستگی و انسجام گروهی  پس انداز کردن  شناخت نیازهای اولیه  فرهنگ گردشگری و …
  • آموزش طرح توجیهی و آیین نامه
  • تدوین آیین نامه داخلی
  • تشکیل صندوق پشتیبان ( این گروه در حال تشکیل صندوق می باشند ).