وگروه توسعه دختولوک:

دختولوک هرمزگان به عنوان دومین عروسک بومی محلی در آثار ملی کشور ثبت شده است.  دُختُو لوک به معنای دخترک ، عروسک و اسباب بازی محلی دختران هرمزگانی، و نمادی از هنرنمایی مادرانی است که بدون داشتن اسباب بازی های صنعتی و پیشرفته ، با پارچه و وسایل ساده این عروسکها را می ساختند.
اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس هرمزگان است. هدف از ساختن این اسباب بازی محلی حفظ و احیای صنایع دستی ، فرهنگ بومی و همچنین تأمین معیشت خانواده های  جزیره هرمز است .

جهت تشکیل گروه توسعه  دختولوک اقدامات ذیل انجام گرفت : 

 • در جهت تشکیل گروه توسعه دختو لوک اقدامات ذیر صورت گرفت:
 • ترسیم شبکه مشاغل توسط کارشناسان؛
 • ارزیابی بازار، شناسایی  بازار فروش محصولات صنایع دستی- عروسک محلی ؛
 • شناسایی گروه های فعال و علاقمند در حوزه ی خیاطی خصوصا دختو لوک؛
 • آسیب شناسی عروسک محلی دختولوک،
 • استخراج نیازهای آموزشی اعضاء گروه؛
 • تشکیل و انصراف اعضاء در خصوص عدم تفاهم در تهیه عروسک دختولوک
 • فعالیت مجدد اعضاء علاقمند به تولید عروسک محلی،
 • رایزنی با انجمن های دوستدار کودک در خصوص حمایت از عروسک محلی؛
 • برنامه ریزی جهت ورکشاپ های آموزشی ؛
 • رایزنی با اساتید دانشگاه بندر عباس در خصوص آموزش تخصصی دختولوک؛
 • برگزاری جلسه تهیه و تدوین آئین نامه داخلی گروه  توسعه دختولوک.