گروه توسعهباسِنَک :

 باسنک(ترانه که هنگام نقش حنا بر روی دست عروس یا داماد خوانده می شود).

مردم جزیره حنا را گیاهی بهشتی می دانند و نقش ها و نگاره های زیبا و متنوع حنا بر دست و پای نو عروسان و تازه دامادهای  جزیره هرمز  را وانمودی از شگون و شکوفایی زندگی در  جزیره هرمز می شمارند.
در باور مردم ˈحنا از جنت استˈ و اثری از بهشت و نشانه ای از شادی، مهر و نیکبختی دارد، حنا که در گویش محلی به آن ˈحنیرˈ می گویند با خود خنکای دریا را به همراه دارد و برای تمام آفت های پوستی و تاول های دردناک درمانی موثر است، شاید آبی باشد که بر آتش می ریزند.
پدید آوردن نگاره های بر دست و پا به ویژه دست و پای عروسان نه تنها بخشی مهم از جشن عروسی سنتی ، بلکه در شمار هنرهای ممتازی است که زنان و دختران جزیره به آن علاقه دارند. از حنا علاوه بر عروسی ها درجشن های دیگر نیز استفاده می شود مانند: عید سعید فطر و قربان که مهمترین اعیاد در جزیره هرمز است.
حنابندان مشهورترین آیینی است که در بر پایی آن حنا نقش کلیدی دارد. آیین عروسی در هرمز با حنابندان آغاز می شود و در باور عوام بستن حنای عروس از واجبات است و بستن آن به دست و پای عروس و داماد لازم و از بخش های جدا نشدنی جشن عروسی است.
بسیاری از گردشگران به هنگام سفر دوست دارند علاوه بر بازدید از جاذبه های گردشگری مشتاق هستند تا هنر نقش و نگار حنایی را که بر دست دختران و زنان  جزیره هرمز می بینند بر روی دستان خود تجربه کنند.

 

جهت تشکیل گروه توسعه باسِنَک اقدامات ذیل انجام گرفت : 

 • ترسیم شبکه مشاغل توسط کارشناسان؛
 • ارزیابی بازار، شناسایی بازار عرضه خدمات ؛
 • شناسایی افراد فعال و علاقمند در حوزه ی هنر نقش حنا ؛
 • استخراج نیازهای آموزشی زنان در حوزه ی نقش حنا؛
 • برگزاری کارگاه شناخت، تحلیل، تصمیم با بانوان جزیره ؛
 • استخراج مشکلات و راهکارهای گروه باسنک؛
 • انتخاب نام گروه؛
 • انتخاب رئیس و دبیر گروه؛
 • آموزش دوره های اقتصادی و برند سازی؛
 • آموزش دوره های تخصصی نقش حنا توسط اعضاء گروه؛
 • طراحی بنر و تبلیغات محیطی؛
 • شروع به کار در کنار ساحل؛
 • مذاکره با شهرداری جهت گرفتن غرفه و شروع به کار؛
 • تشکیل گروه مجازی جهت برند سازی؛