کلاه رستم

روبروی ساحل تک‌درخت کوه سفیدرنگی قرارگرفته که در میان بومیان به کلاه رستم معروف است، گویی نمایی از دماوند در دل جزیره هرمز قرارگرفته و منظره این کوه از دوردست بسیار زیباست.