غار رنگین‌کمانی

بدون اغراق می­توان گفت غار رنگین‌کمانی برترین جاذبه جزیره هرمز است، این غار در امتداد رینگ گردشگری و جنوب شرقی جزیره قرارداد. ترکیبی از رنگ‌های مختلف بانمک منظره­ای را به وجود آورده که کمتر می­توان نظیر آن را مشاهده نمود. این غار نیاز به استحکام‌بخشی دارد و در بازدید از آن باید بسیار محتاط بود و تعداد افراد بیش از 5 نفر نباید به آن رود نمایند.