پاسگاه قدیم

در امتداد ضلع شرقی شهر هرمز و گذر به سمت جنوب جاده در فاصله حدود 300 متر از قلعه بنای تاریخی پاسگاه قدیم را می‌توانید بازدید نمایید. بنای این مکان به دوره پهلوی اول برمی­گردد.