نکات پایانی

آرزوی توفیق سفر خوب و خاطره‌انگیزی را برایتان داریم ، توجه داشته باشید که مردمان هرمز بسیار خونگرم هستند و در صورت نیاز   میتوانند بهترین راهنمای گردشگری شما باشند ، در پیشگیری از آلودگی ­های زیست‌محیطی پیشگام باشید ، خودتان به‌عنوان یک فرد دوستدار طبیعت از هرگونه آسیب و آلودگی دیگران پیشگیری بنمایید و به افراد خاطی تذکر بدهید. جزیره هرمز میراث جاودانه‌ای در سطح جهانی است و متعلق به بشریت است پس هویت بین‌المللی آن را با اقدامات خودسرانه و دور از شأن فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی خدشه‌دار نکنیم.
hormoz dor