موزه نادعلیان

موزه و نگارخانه دائمی دکتر احمد نادعلیان در جزیره هرمز، محلی است که آثار این هنرمند محیطی شناخته‌شده در عرصه‌های بین‌المللی در آنجا به نمایش درآمده‌اند، این موزه در امتداد نگارخانه خاله کنیز و به سمت غرب شهر قرارگرفته است، توصیه می­شود از افراد بومی جهت یافتن محل دقیق آن پرسش شود.