معماری سازگار با اقلیم

تهیه و به‌کارگیری مصالح با کمترین میزان برداشت از خاک باارزش و حساس جزیره اصل مهم ساخت‌وساز و پس از آن، بهره‌گیری از اصول معماری سازگار با اقلیم گرم و مرطوب جزیره در کنار به‌کارگیری انرژی‌های نو از موضوعات اساسی مطرح در این بخش است.