مدارک موردنیاز

هر سفری احتیاج به مدارکی دارد، برای سفر به جزیره هرمز نیز مدارک شناسایی ازجمله شناسنامه، کارت ملی و برای گردشگران خارجی پاسپورت و ویزا الزامی است. گردشگران خارجی باید توجه داشته باشند که مدت اعتبار پاسپورت آن‌ها کمتر از 6 ماه نباشد. از دیگر مدارک موردنیاز دفترچه بیمه خدمات درمانی و گواهی‌نامه رانندگی است. یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید در خصوص مدارکتان انجام دهید گرفتن یک کپی از آن‌ها است. تصور کنید تمامی مدارکتان در هنگام سفر مفقود شوند در این صورت داشتن یک کپی از آن‌ها بسیار کاربردی خواهد بود. البته عکس گرفتن از این مدارک هم تا حدی مفید است.