اضافه کردن ماشین مخصوص جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت به ماشین آلات شهرداری هرمز جهت خدمت به مردم.