قدمگاه خضر و دانیال نبی

در منتهی شرق جزیره هرمز زیارتگاهی با پوشش گچی و گنبد سبزرنگی قرار دارد که آن را قدمگاه خضر نبی (علیه الاسلام) خطاب می‌کنند، مسیر ورودی به این زیارتگاه از تقاطع جاده منتهی به آب‌شیرین‌کن جزیره شروع می ­شود. ساحل مشرف‌به این زیارتگاه پوشیده از خاک درخشان و سرمه است و در ناحیه شرقی آن و در بستر دریا سخره­ای قرارگرفته که به اعتقاد بومیان قدمگاه دانیال نبی (ع) است.