ردیف

عنوان طرح

موضوع طرح

مدل سرمایه گذاری

محل طرح

۱

اقامتگاه آسایش
اقامتی
مستقیم
جنوب شرقی جزیره

۲

آبشیرین کن جدید
تسویه آب
مستقیم
شمال شرق جزیره

۳

بازارچه بزرگ هرمز
تجاری
BOT
محدوده شهری جزیره هرمز

۴

بازارچه جنب اسکله مسافربری
تجاری
BOT
محدوده شهری جزیره هرمز

۵

بانی جامپینگ
تفریحی – ورزشی
مستقیم
جنوب جزیره

۶

بیمارستان نمک
اقامتی – درمانی
BOT
غارنمکی بزرگ جزیره

۷

پارک گردشگری
تفرجی – پذیرایی
BOT
شرق شهر هرمز

۸

پاسگاه قدیم
پذیرایی
BOT
شرق شهر هرمز

۹

پرورش حشرات
کشاورزی
مستقیم
محدوده کشاورزی در شرق هرمز

۱۰

پرورش عقرب
کشاورزی
مستقیم
محدوده کشاورزی در شرق هرمز

۱۱

پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۵۰۰ تن
شیلات
مستقیم
 

۱۲

پل شیشه ای دره سرخ
تفریحی -گردشگری
مستقیم
جنوب جزیره

۱۳

پلاژ بانوان
تفریحی-گردشگری
مستقیم
ساحل آبشیرین کن

۱۴

پلاژ ساحل مفنغ
تفریحی -گردشگری
مستقیم
ساحل مفنغ

۱۵

تالار عروسی
خدماتی-پذیرایی-گردشگری
BOT
شرق شهر هرمز

۱۶

تریل دره گنج
تفریحی -گردشگری
BOT
شرق جزیره هرمز

۱۷

تریل دره مجسمه ها
تفریحی -گردشگری
BOT
جنوب جزیره

۱۸

تریل غار نمکی
تفریحی-گردشگری
BOT
جنوب جزیره

۱۹

تکمیل پروژه اردوگاه دانش آموزی در قالب مجموعه اقامتی، گردشگری و تفریحی
اقامتی-رفاهی-گردشگری
BOT
غرب جزیره هرمز

۲۰

دهکده پرتغالی ها
اقامتی -پذیرایی -گردشگری
BOT
غرب شهر هرمز

۲۱

رستوران سنتی سنگر
پذیرایی-گردشگری
BOT
جنوب غربی جزیره

۲۲

ساحل سازی مفنغ
تفریحی -گردشگری
مستقیم
جنوب جزیره

۲۳

قایق موتوری
تفریحی -گردشگری
مستقیم
 

۲۴

قلعه پرتقالی ها
تفریحی-گردشگری
BOT
شمال جزیره

۲۵

کارگاه جواهرات زینتی و سنگ های تزئینی
تجاری-گردشگری
مستقیم
شهر هرمز

۲۶

مجموعه اقامتگاه و رستوران روی آب دریاچه مصنوعی
اقامتی -پذیرایی -گردشگری
مستقیم
غرب جزیره هرمز

۲۷

مجموعه پذیرایی چارطاقی
پذیرایی-گردشگری
BOT
جنوب شهر هرمز

۲۸

مجموعه سمگیری و فراورده های سمی
کشاورزی
مستقیم
محدوده کشاورزی در شرق هرمز

۲۹

مجموعه طلوع
اموزشی-اقامتی
BOT
جنوب شرق جزیره

۳۰

مرمت مدرسه جری پولاک در قالب مجموعه اقامتی، پذیرایی و فرهنگی
اقامتی-پذیرایی-گردشگری
BOT
محدوده شهری جزیره هرمز

۳۱

مرمت و بازسازی بازار قدیم
تجاری
BOT
محدوده مرکزی شهر

۳۲

مرمت و بازسازی بازارچه زعفرانیه
تجاری
BOT
محدوده مرکزی شهر

۳۳

مرمت و به سازی برکه صورت در قالب مجموعه پذیرایی
پذیرایی-گردشگری
BOT
شمال غربی جزیره

۳۴

مزرعه سم
کشاورزی
مستقیم
محدوده کشاورزی در شرق هرمز

۳۵

مزرعه گیاهان زینتی
کشاورزی
مستقیم
محدوده کشاورزی در شرق هرمز

۳۶

مزرعه ماهیان زینتی (پرورش ماهیان در حوزچه های هندی)
شیلات
مستقیم
 

۳۷

موزه مردم شناسی و شهدای خلیج فارس
تفریحی-گردشگری
BOT
شمال شهر هرمز

۳۸

نیروگاه برق خورشیدی – بادی
صنعتی
مستقیم
 

۳۹

هتل نیمه کاره هرمز
اقامتی-پذیرایی-گردشگری
BOT
غرب شهر هرمز

۴۰

ایستگاه گردشگری درجه ۱
اقامتی-پذیرایی-گردشگری
مستقیم
محور رینگ گردشگری جزیره

۴۱

ایستگاه گردشگری درجه ۲
پذیرایی-گردشگری
مستقیم
محور رینگ گردشگری جزیره