ساحل سایت محیط‌زیست

جنب سایت محیط‌زیست و در ناحیه شمالی آن نیز ساحل بسیار زیبایی قرار دارد که به‌واسطه قرار گرفتن سایت مطالعات محیط‌زیست جزیره آن را ساحل محیط‌زیست می­نامند. این مکان نیز یکی از مکان­های جذاب با منظر طلوع خورشید و مکان مناسبی برای کمپ گردشگری است.