در این باکس امکان درخواست و ثبت سفارش طرح­های امکان‌سنجی فنی، مالی و اقتصادی طرح تعبیه می­شود