سواحل

برای جزایر کوچک گردشگری یکی از مهم‌ترین کمک‌کننده‌های اقتصادی، جریان‌های ارز خارجی و اشتغال است. در راستای چشم‌انداز محیط‌زیستی جزیره هرمز با هدف مدیریت هر چه بهتر گردشگران، پهنه‌های مشخص گردشگری در سواحل پیشنهاد شده است.