ردیف عنوان پروژه  سرمایه گذار پروژه 
۱ ایستگاه شماره ۱ معصومه زاهدی (بومی)
۲ ایستگاه شماره ۲ با انضمام زیج عکاسی دره رنگین کمان شرکت بهدین کیش 
۳ ایستگاه شماره ۳ شرکت ابریشم آبی هرمز ( بومی )
۴ ایستگاه شماره ۴ نوروزعلی ثنایی
۵ ایستگاه شماره ۵ بنت الهدی گلزاری (بومی)
۶ مجتمع تفریحی ورزشی ساحلی  حسن ناصر نیای هرمزی -حمید بیدرام (بومی)
۷ مرمت و بهسازی برکه صورت در قالب مجموعه رستوران سنتی  فرزانه پیک (بومی)
۸ تریل غار نمکی  محمد امین رنجبری (بومی)
۹ مرمت و بهسازی قصر بی بی گل در قالب رستوران سنتی  مجتبی ظهوری و آقای حری (بومی )
۱۰ مجموعه پذیرایی با سازه های سبک و موقت سید محمد غلمانی (بومی)
۱۱ هتل آپارتمان  مصطفی غلامزاده (بومی)
۱۲ پاسگاه قدیم  عبدالرسول دبیری نسب(بومی)
۱۳ احداث جایگاه سلیندر پرکنی  موسی زرنگاری ( بومی ) 
۱۴ مجموعه تولید و عرضه مصالح ساختمانی  عبدل فخاری (بومی ) 
۱۵ هتل آپارتمان  حسن ترکمانی ( بومی )
۱۶ طرح نگهداشت و پرورش دام سبک محسن اوج هرمزی ( بومی ) 
۱۷ پرورش ماهی در قفس  کمیل درویشی ( بومی ) 

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای سرمایه گذاری
  • پرینت حساب
  • لیست اموال و دارایی به همراه مدارک
  • گواهی عدم بدهی از تمامی بانک ها
  • تعهد نامه محضری
  • کروکی
  • سایت پلان
  • طرح توجیهی
  • مدارک شناسایی (اساسنامه شرکت)