ساحل سنگ غراب

در امتداد ساحل محیط‌ زیست به سمت شمال سخره کبودی در نزدیکی ساحل قرارگرفته که پرندگان دریایی در بیشتر ایام سال بر روی آن استراحت می­ نمایند و بومیان جزیره به آن سنگ غراب می ­گویند. این مکان نیز برای اقامت در چادر و کمپ بسیار مناسب است.