پرتگاه لاک‌پشت‌ها

یکی از جذابیت‌های اصلی جزیره هرمز، تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها در محدوده مرکز تحقیقات زیست‌محیطی جزیره است از میان 5 گونه لاک‌پشت دریایی شناسایی‌شده در آب‌های خلیج‌فارس، 2 گونه لاک‌پشت دریایی سبز و منقار عقابی بر روی سواحل شنی و ماسه‌های نرم جزیره هرمز تخم‌گذاری می‌کنند.