ساحل اردوگاه دانش ­آموزی

در کیلومتر 1 رینگ گردشگری جزیره از ضلع غربی ساحل زیبا و درخشنده‌ای قرارداد سطح زیادی از آن توسط خاک­های نقره­ای و براق جزیره (سرمه) پوشیده شده است، این ساحل به‌واسطه تأسیس اردوگاه دانش­آموزی در ضلع شمالی آن به نامیده می شود. بستر جنوبی این ساحل مکان مناسبی جهت اقامت موقت و کمپ با چادر دارد و فاصله کوتاه آن می­تواند در صورت عدم دسترسی به وسایل نقلیه مکان مناسبی جهت تفریحات ساحلی باشد.