ساحل آب شیرین کن

یکی از سواحل زیبا و مناسب برای فعالیت های طبیعت گردی در جزیره هرمز ، ساحل آب شیرین کن است. این ساحل به دلیل وضعیت مطلوب جنس ساحل محدوده مناسب برای شنا نیز هست. در ایام پیک گردشگری ، گردشگران در این ساحل چادر برپا می کنند و به عنوان یکی از فضاهای گردشگری جزیره هرمز است.