ساحل آب‌شیرین‌کن

یکی دیگر از ساحل­ های بسیار زیبای جزیره هرمز ساحل آب‌شیرین‌کن است که در جاده منتهی به این مکان قرارگرفته و مکان مناسبی برای شنا است.