زیارت مولا

 پس از طی نمودن بازارچه زعفرانیه و حتی از نمای درون آن بنایی متبرکه زیارت مولا امیرالمؤمنین نمایان می­ شود که ازجمله مکان های مذهبی فاخر جزیره است و تعدادی از آثار تاریخی هرمز نیز در آن نگهداری می‌شود، در زمان بازدید از این مکان توصیه می­ شود عقاید افراد بومی راجع به آن را پرسش‌ نمایید.