دوچرخه‌سواری

درصورتی‌که به‌صورت گروهی و در تعداد کمتر از 6 نفر هستید و قصد بازدید یک‌روزه از جزیره رادارید ، استفاده از دوچرخه می­تواند بهترین گزینه به‌ویژه درزمانی که وسایل نقلیه در دسترس نیست ، باشد. مدت‌زمان تقریبی موردنیاز برای گشت و گزار در جزیره با دوچرخه حدود 6 الی 8 ساعت است.