دره گنج

ترکیب نمک با گوگرد در جزیره هرمز سبب خلق جذابیت‌های محیطی شده است که به اسم دره گنج و دست نمک‌های زعفرانی معروف است و از جاذبه‌های بکر و زیبای جزیره محسوب می‌شود. این مکان گردشگری درواقع حوزه آبریز جنب تصفیه‌خانه جزیره هرمز است. سطح این دره را حفره‌های بلوره‌ای نمک تشکیل داده است. زیر این دره طلایی رطوبت و مقدار کمی آب جریان دارد به‌گونه‌ای که اگر تکه‌ای از نمک را جدا کنید رطوبت و آب را در حفره ایجادشده در زیر سنگ مشاهده می‌شود. به دلیل بارش‌های اندک جَوی و نمکی بودن خاک و شور بودن آب، مرتع و گیاهی در این قسمت جزیره وجود ندارد.