تلفن و فکس : ۰۷۶۳۵۳۲۲۳۶۰

ایمیل دفتر : hormozdo@gmail.com

ایمیل روابط عمومی : info.econ@dohormoz.ir

آدرس : استان هرمزگان – بندرعباس – جزیره هرمز جنب میدان پرچم