مینی‌بوس و ون

درصورتی‌که به‌صورت گروهی با تعداد افراد بیش از 8 نفر قصد بازدید از جزیره را دارد از خودرو­های ون استفاده نمایید ، لازم به ذکر است که تعداد این خودروها نیز بسیار محدود است.