خودرو­های سواری

تعدادی محدودی خودروی سواری در جزیره وجود دارد که پیشنهاد می ­شود در صورت تمایل برای ایاب و ذهاب با این خودروها از طریق شماره­ های راهنما قبل از ورود به جزیره با رانندگان آن تماس حاصل نمایید.