خدمات تکمیلی

 • هدايت سرمایه ­گذاران و كارآفرينان در اجراي عمليات سرمایه‌گذاری و فراهم كردن راهنمايي علمي، فني و اقتصادي آن‌ها
 • ارائه مشاوره‌هاي تخصصي فكري، عملياتي و اجرايي درزمینهٔ:
الف- مهندسي توليد
ب- طرح تجارت
ت- صادرات
ث- بازاريابي
ج- فروش
ح- نيروي انساني
 • ارائه خدمات مشاوره براي پایه‌گذاری صحيح گام اول تجارت، صادرات و … به شرکت‌های كوچك و متوسط براي دستيابي به  ظرفیت‌های بالاي ارزش‌افزوده با توجه به روند رشد توليدات و فروش به دنبال استفاده از فنّاوري پيشرفته و بازارهاي جديدتر.
 • ارائه خدمات مشاوره و همکاری در راستای جذب فنّاوري و دانش فني
 • ارتقاي سطح دانش علمي و مديريتي سرمایه ­گذاران و كارآفرينان از طریق کارگاه ­ها و دوره‌های آموزشی
 • همکاری در ارائه مشاوره به جويندگان فرصت‌های شغلي به‌منظور دستيابي به اطلاعات اوليه رايگان با دفتر توسعه و آبادانی جزیره
 • فراهم كردن زمينه ارائه آموزش‌هاي مناسب کسب‌وکار، بازاريابي، مديريت و… براي سرمایه‌گذاران و کارآفرینان
 • فعال‌سازی و به‌کارگیری سرمايه‌هاي موجود غيرفعال در محدوده جغرافيايي خود (مثل امكانات سوله يا ماشین‌آلات مازاد و يا بلااستفاده) در قالب نيازهاي طرح‌هاي توليدي به‌صورت مدل‌هاي مختلف مشاركتي ، خريد و يا اجاره ،‌ به‌طوری‌که در بخش‌هاي عملياتي آن طرح ايجاد صرفه‌جویی زمانی و هزينه‌اي براي سرمایه­ گذاران شود.
 • آموزش‌هاي مناسب کسب‌وکار ، بازاريابي، مديريت و … در سطوح عالي براي مديران ، سرمایه ­گذاران و…
 • راهنمايي و كمك به تأمین مالي طرح‌هاي كارآفرينان ، خود اشتغالی و مشاغل خانگی به‌صورت سازمان‌ یافته،‌ از طريق انجام قرارداد با منابع مالي داخلي و خارجي
 • تهيه بانك اطلاعات بازار كار براي عرضه به كارآفرينان ، سرمایه‌گذاران و كارجويان
 • اطلاع‌رسانی به‌روز فنّاوري در عرصه‌هاي مختلف توليد ،‌ به سرمایه­ گذاران ، كارآفرينان و صاحبان واحدهاي توليدي
 • برگزاري جلسات دائمي جهت كلينيك سرمایه­ گذاری براي پاسخگويي به نيازها و حل مشكلات سرمایه ­گذاران

ارائه خدمات و ايجاد شبكه هوشمند توليد و تأمین نرم‌افزارهای به‌روز و تخصصي براي ارتقاء عملكرد واحدها و نيز ارتقاء توان رقابت كارآفرينان (از طريق آموزش و به‌کارگیری اين نرم‌افزارها) در حوزه فعاليت تحت پوشش