خدمات بستری سازی

 • تهیه بسته­ های سرمایه گذاری و امکان‌سنجی اولیه طرح ­ها

 • دسته‌بندی و اولویت­ بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری

 • انجام خدمات مشاوره در خصوص جذب سرمایه ­گذار

 • انجام خدمات مشاوره جهت مکان‌یابی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه­ گذاری در هرمز مطابق با طرح توسعه

 • فراهم آوردن امكان توسعه سرمایه‌گذاری مشاركتي و برپايي جلسات مكرر با سرمايه­ گذاران و مؤسسات مالي و اعتباري

 • بررسی و تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها

 • مشاوره در خصوص تأمین منابع مالی داخلی و خارجی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری

 • مشاوره در خصوص نحوه افزایش و جذب سرمایه‌گذاری مشارکتی

 • مطالعات اقتصادی و تحلیل بازار کالا و بازارهای مالی پروژه‌های سرمایه ­گذاری

 • مشاوره در امور گشایش اعتبارات اسنادی و خرید حواله‌های ارزی

 • مشاوره بازرگانی جهت کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش راندمان در پروسه تجاری و اخذ پرو فرما

 • ارائه مشاوره در خصوص استفاده از خدمات بانکی

 • ارائه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی اعم از حسابداری و حسابرسی

 • تهيه اسناد مزايده يا مناقصه با انتشار فراخوان و ساير اسناد موردنیاز

 • تهيه پیش‌نویس قرارداد و مشاوره درزمینهٔ عقد تفاهم‌نامه قرارداد بين دستگاه­ های اجرایی، کارفرما و سرمايه ­گذاران

 • اعتبار سنجی پروژه‌ها و طرح‌های اجرایی و پیشنهادی سرمایه­ گذاران