خانه سنقر یا قصر بی­بی گل

در فاصله 500 متری از اسکله نمک بقایای تاریخی از مکانی قرار دارد که به گفته اهالی جزیره خانه نگهبان اسکله بوده و برخی روایات دیگری در باب آن نقل می ­نمایند و از آن به‌عنوان قصر بی‌بی گل نام ­می­برند که از همسران قدیمی حاکمان هرمز بوده است.