دفتر توسعه ، پیشرفت و آبادانی جزیره هرمز براساس تفاهم نامه اجرای طرح پیشرفت و آبادانی پایدار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جزیره هرمز
میان استانداری هرمزگان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ، بنیاد برکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ به بهره ­برداری رسید ، عملکرد اصلی این
دفتر مدیریت و رصد مراحل توسعه جزیره هرمز است.