بازارچه محلی صنایع‌دستی جنب قلعه

جنب قلعه هرمز برخی از افراد بومی جزیره صنایع‌دستی خود را به‌صورت غرفه ­های دست‌فروشی عرضه می ­نمایند که در مسیر بازدید از قلعه شما می­توانید از محل این غرفه ­ها دیدن نمایید.