بازارچه زعفرانیه

در مسیر عبور به شمال شهر هرمز و پس از عبور از میدان خلیج‌فارس در اولین تقاطع معبر و ضلع شرقی خیابان نمایی از باقی­مانده بازارچه قدیمی زعفرانیه نمایان است، قدمت این بازارچه به دوره صفویه برمی‌گردد.