اولین روز جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت از مبدا جزیره هرمز، همکاری شهروندان و گردشگران

۹۷/۱۱/۲۸