اطاعات ضروری

 

درمانگاه: 0763-5322231 و 115

آتش‌نشانی: 09171697669 و 125

پلیس: 0763-5322002 و 110

برج کنترل شناورهای دریایی: 0763-5323185

حفاظت از محیط‌زیست: 0763-33613082

حفاظت میراث فرهنگی: ۰۹۶۶۲

هواشناسی: 134

اطلاعات پرواز فرودگاه: 199

ستاد خبری اداره کل اطلاعات: 113