ارائه خدمات پزشکی چشم پزشکی و دندانپزشکی

قرارگاه جهادی شهید احمد کاظمی در نظر دارد با همکاری بنیاد برکت نسبت به برگزاری اردوی جامع چشم پزشکی و دندانپزشکی جهت معاینه و درمان رایگان مردم جزیره هرمز از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ الی ۱۱/۲۳ برگزار نماید.