اجاره شش ماهه یک فروند لندینگ کرافت برای خدمات دهی شش ماهه جزیره هرمز